мр Марко В. Милошевић, мр Јелена Ковачевић, мр Милена Панић

Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе, научни скуп са међународним учешћем, Копаоник, Србија

Саопштење: „Природне непогоде и настава географије у Србији – тренутно стање“

8–10.12.2011. године