мср Милица Пецељ, др Јелена Пецељ, др Милован Пецељ

Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе, научни скуп са међународним учешћем, Копаоник, Србија

Саопштење: „Топлотно оптерећење – биоклиматски индекс у функцији здравственог туризма на примеру Златибора“

8–10.12.2011. године