мср Горица Станојевић, мср Александра Спалевић, Власта Кокотовић

Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе, научни скуп са међународним учешћем, Копаоник, Србија

Саопштење: „Природни услови као фактор социо-економског развоја периурбаног појаса Београда“

8–10.12.2011. године