мср Јелена Стојилковић

Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе, научни скуп са међународним учешћем, Копаоник, Србија

Саопштење: „Утицај ниског фертилитета на старење становништва Србије“

8–10.12.2011. године