др Мирчета Вемић и Сузана Ловић

15th International Conference of Historical Geographers, Праг, Чешка

Саопштење: ”Old Serbia (Kosovo, Metohija and Adjacent Areas) on the European maps from 1513 to 1918” („Стара Србија (Косово, Метохија и суседне области) на европским картама из 1513 до 1918“)

6–10. 8. 2012. године

Фотографије са конференције