др Милан Радовановић

Regional Responses to Global Environmental Change in Northeastern and Central Asia, Иркутск, Русија

Саопштење: “The Basic Assumptions of the Heliocentric Climate Model“ („Основне поставке хелиоцентричног климатског модела“) – пленарно излагање

17–20. 9. 2012. године

Фотографије са конференције