Доц. др Дарко Вуковић

Mеђународнa конференцијa „Развојне перспективе индустријских градова у централној Европи“ (International conference “The development prospects of industrial cities in Central Europe”), Сечењи Иштван Универзитет, мађарско регионално научно удружење и HAS CERS Институт за регионалне студије, Ђер, Мађарска

Саопштење: Ка ревитализацији индустријских градова у Србији (“Towards revitalization of industrial cities in Serbia”) - пленарна седница

21. 4. 2014. године

Фотографије са конференције