Др Милан Радовановић

Међународна конференција „Доживотно образовање за одрживи развој“ (International conference “Lifelong education for sustainable development” - LESD 2014), Саранск, Русија.

Саопштење: „Istrazivacka stanica Petnica - Liberalni model obrazovanja talentovanih ucenika“ (“Petnica Science Center - a Liberal Model of Gifted Education in Science”) - пленарна седница

23-25. 4. 2014. године

Детаљи о конференцији доступни су на: http://www.lesd.mrsu.ru/

Фотографије са конференције