Датум одржавања: 11.06.2015 до 13.06.2015 године
Место одржавања: Герлиц, Герлиц, Немачка
Организатори: Институт за старење становништва Универзитета у Оксфорду, Велика Британија, и Универзитет примењених наука у Герлицу, НемачкаНаучна радионица „Депопулација руралних простора у Централној и Источној Европи“, Герлиц, Немачка. Announcement: „Типологија руралних насеља као платформа за ублажавање процеса депопулације у Србији“ Организатори: Института за старење становништва Универзитета у Оксфорду, Велика Британија, и Универзитета примењених наука у Герлицу, Немачка 11-13. 6. 2015. године

 

Учесници: Марија Дробњаковић

Саопштење: Типологија руралних насеља као платформа за ублажавање процеса депопулације у Србији

 

Фотографије: