Датум одржавања: 18.9.2016. до 21.9.2016. године
Место одржавања: конгресна сала Београдског Универзитета, Београд, Србија
Организатори: Географски факултет, Универзитет у Београду
Програм научног скупа: AGENDA FINAL.pdfСарадници Географског института "Јован Цвијић" САНУ учествовали су на Међународној научној конференцији "Савремене миграције у свету промена: нове перспективе и изазови" одржаној у Београду, у периоду од 18-21. септембра 2016. године и том приликом представили своје истраживачке радове.

Сарадници Географског института "Јован Цвијић" САНУ учествовали су на Међународној научној конференцији "Савремене миграције у свету промена: нове перспективе и изазови" одржаној у Београду, у периоду од 18-21. септембра 2016. године и том приликом представили своје истраживачке радове.

 

Учесници: Јована Тодорић

Саопштење: Rural gentrification – Challenge and contemporary trend

Коаутори: Марија Дробњаковић

 

Учесници: Марко Филиповић

Саопштење: Rural area between permanent and daily migration

Коаутори: Марија Дробњаковић

 

Учесници: Стефан Денда

Саопштење: Migration crisis as a security challengde and its impacts on tourism demand

Коаутори: Јасна Стојановић

 

Учесници: Власта Кокотовић

Саопштење: Refugees from former Yugoslavia and their influence on changes in demographic structures in Serbia

 

Фотографије: