Датум одржавања: 25.02.2017. до 26.02.2017. године
Место одржавања: , Прилеп, Република Македонија
Организатори: Општина Прилеп, Институт за старословенску културу - Прилеп
Програм научног скупа: Програма на Конференцијата -ОБРЕДИ И ФЕСТИВАЛИ ПОД МАСКИ НА БАЛКАНОТ...Прочка 2017.pdfСарадници Географског института "Јован Цвијић" САНУ учествовали су на Међународној научној конференцији "Обреди и фестивали под маскама на Балкану: традиција, услови, тенденције" одржаној у Прилепу (Република Македонија), у периоду од 25-26. фебруара 2017. године и том приликом представили своје истраживачке радове. Поред официјелног дела, такође су присуствовали и традиционалној обичајној пракси "Мечкари" и учествовали у карневалској свечаности као почасни гости.

 

Учесници: Александра Терзић

Саопштење: Културолошки и туристички значај карневалских свечаности

Коаутори: Жељко Бјељац, Марко Д. Петровић

 

Учесници: Жељко Бјељац

Саопштење: Туризмолошка валоризација карневала у Србији - мотиви и структура посетилаца

Коаутори: Александра Терзић

 

Фотографије: