Датум одржавања: 14.07.2017. до 21.07.2017. године
Место одржавања: Дунавски универзитет у Кремсу, Кремс, Беч, Аустрија
Организатори: Дунавска ректорска конфереција (ДРЦ), Ректорска конференција Алпско-јадранских универзитета (ААРЦ), Дунав: Будућност, Централноевропска иницијатива (ЦЕИ)
Програм научног скупа: DIS_Folder-Programme.pdfСарадници Географског института учествовали су у раду међународне интердисциплинарне школе Дунав: Будућност - "Културне и друштвене импликације глобалних промена у басену Дунава" која се одржала у Кремсу, 14-21. јуна 2017. године. Том приликом је др Александра Терзић одржала предавање на тему "Питања културног туризма и улога локалне заједнице", док су стипендисти докторанди Стефан Денда и Јасна Стојановић активно учестовали у припреми и изради предлога пројекта за Хоризонт2020.

 

Учесници: Александра Терзић

Саопштење: Питања културног туризма и улога локалне заједнице

 

 

Фотографије: