Датум одржавања: 24.10.2017. до 25.10.2017. године
Место одржавања: Факултет за туризам и пословну логистику, Ђевђелија, Ђевђелија, Македонија
Организатори: Универзитет "Гоце Делчев" - Штип; Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола, Факултет за туризам и угоститељство, Охрид;Факултет за угоститељство и туризам Универзитета у Крагујевцу, Врњачка бања.
Програм научног скупа: conference Gevgelija at FTBL October 2017 (short program) (1) (1).pdfДр Александра Терзић одржала је пленарно предавање на међународној конференцији "Изазови туризма и пословне логистике у 21. веку", у организацији Универзитет "Гоце Делчев" из Штипа, Република Македонија.

 

Учесници: Александра Терзић

Саопштење: Питање одрживог туризма - улога локалне заједнице