Датум одржавања: 24.10.2017. до 25.10.2017. године
Место одржавања: Факултет за туризам и пословну логистику, Ђевђелија, Ђевђелија, Македонија
Организатори: Универзитет "Гоце Делчев" Штип, Македонија; Факултет за туризам и пословну логистику - Ђевђелија; Факултет за туризам и угоститељство - Охрид; Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола, Факултет за хотелијерство и туризам - Врњачка бања, Србија; Институт за географију Природно-математичког факултета "Св.Кирил и Методије" Универзитета у Скопљу;Факултет за природне науке Универзитета "Константин Преславски" - Шумен, Бугарска
Програм научног скупа: conference Gevgelija at FTBL October 2017 (short program).pdfДр Александра Терзић одржала је пленарно предавање на Првој међународној научној конференцији "Изазови туризма и пословне логистике у 21. веку" - ISCTBL (2017), у организацији Универзитета "Гоце Делчев" Штип, Република Македонија, која је организована у Ђевђелији, у периоду од 24. до 25. октобра 2017. године.

 

Учесници: Александра Терзић

Саопштење: Питања одрживог туризма - улога локалне заједнице

 

Фотографије: