Датум одржавања: 12.10.2017. године
Место одржавања: Краљево, Краљево, Србија
Организатори: Министaрство, пољопривреде, шумарства и водопривреде, Универзитет у Београду - Шумарски факултет, Шумарска школа Краљево, Ловачки савез Србије, Ловачки савез Централне Србије, Географски институт "Јован Цвијић" САНУ
Програм научног скупа: Program strucno-naucnog skupa.pdf

 

Сарадници Географског института "Јован Цвијић" САНУ учествовали су на "1. Српском саветовању са међународним учешћем о газдовању и заштити ловне фауне: јеленска дивљач" одржаном у Шумарској школи у Краљеву 12.10.2017. године где су презентовали истраживачке радове. Научни скуп је реализован у склопу пројекта "Истраживање узрока и последица нестајања јеленске дивлјачи у централној Србији, дефинисање површина погодних за реинтродукцију (насељавање) и мера за унапређење процеса реинтродукције".

 

Учесници: Милан Миленковић

Саопштење: Проблем шумских пожара у газдовању јеленском дивљачи у Делиблатској пешчари

Коаутори: Милан Мунћан, Сретко Мунћан, Стефан Денда

 

Учесници: Драган Гачић

Саопштење: Површине погодне за реинтродукцију јеленске дивљачи у западном делу Централне Србије

Коаутори: Клемен Јерина, Драгољуб Штрбац, Драган Борота, Драгомир Грујовић

 

Учесници: Драгољуб Штрбац

Саопштење: Физичкогеографске карактеристике простора Таре и Голије погодних за реинтродукцију јеленске дивљачи

Коаутори: Ана Милановић Пешић, Стефана Бабовић

 

Фотографије: