Датум одржавања: 12.04.2019. до 12.04.2019. године
Место одржавања: Факултет безбедности, Београд, Србија
Организатори: Факултет безбедности, Универзитет у Београду; Министарство одбране Републике Србије

 

На Факултету безбедности одржан је округли сто „Безбедносна култура у систему средњошколског образовања“ на коме су учествовали сарадници Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, др Милена Панић и мр Марко В. Милошевић, представници Министарства одбране, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Факултета безбедности.

Учесници округлог стола су представили различите аспекте безбедносне културе младих и неопходност њеног унапређења, које се види у могућностима едукације о безбедносној култури присутној у развијеним земљама Европе и света. Такође је указано и на разне безбедносне изазове са којима се млади суочавају, као и неопходност усаглашавања стратешких докумената Републике Србије из ове области.
Том приликом представљена и позитивна решења сарадника Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, који се у континуитету баве проблемима заштите од природних непогода кроз организацију семинара и програма стручног усавршавања запослених у образовању од 2008. године; и која су допринела томе да се у програм наставе природе и друштва и географије (за основну и средњу школу) уведе садржај о превенцији и заштити од природних непогода.

 

Учесници: Милена Панић, Марко Милошевић

Саопштење: Како се заштитити од природних непогода

 

Фотографије: