Назив догађаја: Међународна научна конференција СТТН 2022 – Creative Culture Capitals
Датум одржавања: 18.11.2022. године
Место одржавања: Мастер центар, Нови Сад, Србија
Организатори: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет
Предавачи: др Марко Д. Петровић

Др Марко Д. Петровић је са двојицом колега одржао предавање на Радионици под називом Key Issues in Writing Research Paper: Editors’ Perspective и том приликом представио Зборник радова Географског института "Јован Цвијић" САНУ. Предавање је било намењено младим истраживачима и студентима докторских академских студија с циљем давања смерница за писање научно-истраживачких рукописа, садржајној и техничкој припреми рукописа, процедури рецензирања и финалном сагледавању припремљеног чланка.

Фотографије: