Назив догађаја: Промоцијa публикација Лекискон НП Ђердап и Спелеолошки објекти у НП Ђердап
Датум одржавања: 7.6.2016. до 7.6.2016. године
Место одржавања: Управна зграда предузећа "Национални парк Ђердап", Доњи Милановац, Србија
Организатори: ЈП "Национални парк Ђердап"На свечаности поводом обележавања дана предузећа „Национални парк Ђердап“ , дана 7.6.2016. године у Доњем Милановцу одржана је промоција њихових нових публикација, међу којима су Лексикон Националног парка Ђердап и Спелеолошки објекти Националног парка Ђердап, у чијој изради је учествовао и Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ.

На свечаности поводом обележавања дана предузећа „Национални парк Ђердап“ , дана 7.6.2016. године у Доњем Милановцу одржана је промоција њихових нових публикација, међу којима су Лексикон Националног парка Ђердап и Спелеолошки објекти Националног парка Ђердап, у чијој изради је учествовао и Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ. Свечаности су присуствовале и публикације представиле др Јелена Ћалић, уредник монографије Спелеолошки објекти Националног парка Ђердап и др Ана Милановић Пешић, уредник Лексикона Националног парка Ђердап.

Учесници: Др Јелена Ћалић, Др Ана Милановић Пешић

Фотографије: