Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Atmosphere (ISSN 2073-4433) под називом "Frontiers in Solar UV Radiation Observations, Prediction, and Personal Exposure", IF 2020: 2.686, CiteScore: 2.9. Посебно издање часописа има за циљ прикупљање високо квалитетних радова који емпиријски и теоријски проширују сазнања из области праћења, прогнозе и изложености UV зрачењу.

Опсег тема укључујe, али ниje ограничен на следеће области:

  • Мерење сунчевог UV зрачења и укупног озона;
  • Сателитско праћење сунчевог UV зрачења и укупног озона;
  • Моделирање сунчевог UV зрачења;
  • Фактори који утичу на сунчево UV зрачење;
  • Дугорочна и краткорочна варијабилност сунчевог UV зрачења;
  • Будућа еволуција сунчевог UV зрачења и озонског омотача;
  • Мерење личне изложености UV зрачењу.


Рок за слање радова: 31. мај 2022.

Гостујући уредник
др Славица Малиновић-Милићевић, Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Београд, Србија

Прилог: ATMOSPHERE JOURNAL CALL.JPG

Датум објаве: 15.11.2020. године
Извор: ГИ "Јован Цвијић" САНУ, , ,

Фотографије:

 

 

: