Др Ана Милановић Пешић учествовала је у реализацији Зимског семинара геонаука за нове полазнике под називом: „Земља, вода, процеси, појаве, људи”, који је организовала Истраживачка станица Петница. Она је 28. јула 2021. године одржала предавање по позиву на тему „Флувијални рељеф и његова морфолошка еволуција”.
Такође, др Ана Милановић Пешић учествовала је у реализацији Вежбовног семинара географије за нове полазнике који је организовала Истраживачка станица Петница. Она је 11. октобра 2021. године одржала предавање по позиву (online) на тему „Хидролошки подаци – прикупљање, статистичке анализе и интерпретација”.

Датум објаве: 19.01.2022 године
Извор: др Ана Милановић Пешић

Фотографије: