Позивамо Вас да објвите рад у специјалном издању часописа Mathematics (ISSN 2227-7390) под називом “Complex Network Analysis of Nonlinear Time Series”, IF 2020: 2.258, CiteScore: 2.2. Посебно издање посвећено је интерпретацији и теоријској и практичној импликацији постојећих приступа комплексне мрежне анализе нелинеарних временских серија. Такође, добродошла су и истраживања из области моделовања временских серија, са нагласком на недавна дешавања. Фокус је на теоријско-методолошкој анализи, практичној примени сложених мрежних метода и/или предикцији сложених нелинеарних модела.

Рок за слање радова: 1. 12. 2022.

Гостујући уредник
др Дарко Вуковић, Географски институт “Јован Цвијић” САНУ, Београд, Србија

Прилог: Complex_Network_Analysis_of_Nonlinear_Time_Series.pdf

Датум објаве: 22.4.2022. године
Извор: Mathematics