У периоду од 2021. до 2023. године, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ и Институт за географске науке и истраживање природних ресурса Кинеске академије наука су реализовали билатерални пројекат научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Народне Републике Кине под називом „Компаративна студија кинеско-српских истраживања и управљање ризицима са становишта мулти-ризика“.

Пројекат је финансијски подржан од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација (некадашњег Министарства просвете, науке и технолошког развоја) Републике Србије и Министарства науке и технолошког развоја Народне Републике Кине.

У склопу наведеног пројекта, у периоду од 25.11. до 01.12.2023. године, боравила је група истраживача Института за географске науке и истраживање природних ресурса Кинеске академије наука.Делегацију су чинили професори Еrfu Dai (руководилац пројекта), као и Shaohong Wu, Jiangbo Gaoи Lulu Liu (чланови тима). Студијски боравак је реализован као део пројектних активности истраживача из кинеског института, ангажованих на овом пројекту.

Током посете колега из Кине у Институту организован је радни састанак са циљем даљег развоја сарадње двеју институција, публикација и будућих заједничких активности.

У оквиру студијског боравка колега из Кине реализован је и теренски рад који је обухватао обилазак лесних профила у Националном парку „Фрушка Гора“, мегаклизишта на правцу Београд–Смедерево, као и геолошког профила Кањон Бољетинске реке уН ационалном парку и Геопарку „Ђердап“, у коме се у јуну 2023. догодила бујична поплава.

Датум објаве: 05.12.2023. године
Извор: др Стефан Денда, , ,

Фотографије: