Aутори Генг и сар. (2024) публиковали су чланак под називом Bibliometric analysis of sustainable tourism using CiteSpace у престижном научном часопису Technological Forecasting and Social Change (категорије M21а), издавача Elsevier. Аутори су применили CiteSpace библиометријску анализу објављених радова из области одрживог туризма на глобалном нивоу.

Према њиховој процени, др Марко Д. Петровић, виши научни сарадник Географског института “Јован Цвијић” САНУ, један је од десеторо аутора с највећим бројем научних сарадњи на свету у објављеним радовима из ове области (Табела 5). Честитамо колеги на постигнутом успеху!

Датум објаве: 11.05.2024. године
Извор: Geng, Y., Zhang, X., Gao, J., Yan, Y., & Chen, L. (2024). Bibliometric analysis of sustainable tourism using CiteSpace. Technological Forecasting and Social Change, 202, 123310. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123310