У складу с развојем међународне научне и академске сарадње и заједничким циљем успостављања дугорочног партнерства, потписан је Споразум о сарадњи између Географског института „Јован Цвијић“ САНУ и Универзитета Сари у Гилфорду (Уједињено Краљевство).

Потписивање документа имао је за циљ успостављање различитих видова сарадње између две институције, као што је мобилност запослених истраживача, заједничке истраживачке публикације и пријаве за међународне пројекте. Обе институције су у потпуности посвећене сарадњи и размени стручности, технологије и знања како би развили активну међународну истраживачку мрежу. Штавише, ова сарадња нуди прилику за подстицање међукултуралног разумевања и неговање глобалних веза унутар академских заједница Србије и Уједињеног Краљевства.

Потписивању Споразума о сарадњи присуствовали су др Милан Радовановић, директор Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, др Џејмс Кенел, ванредни професор Универизитета Сари, др Ана Милановић Пешић, др Дуња Демировић Бајрами, др Тамара Гајић и др Марко Д. Петровић, виши научни сарадници Географског института „Јован Цвијић“ САНУ.

Датум објаве: 14.05.2024. године године
Извор: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Фотографије: