Евиденциони број пројекта: И2021
Пројектни циклус: 2021
Руководилац пројекта: Злата Вуксановић-Мацура
Аутори пројекта: Злата Вуксановић-Мацура
Време трајања: 01.05.2021. до 30.12.2021. године
Покровитељи: Република Србија, Министарство културе и информисања
Носиоци пројекта: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ
Учесници ангажовани на пројекту: др Злата Вуксановић-Мацура, др Сузана Ловић Обрадовић, др Драгана Миљановић, др Александра Терзић, др Дејан Дољак, др Јована Тодорић, Добрила Стајић, Драгољуб Штрбац, Петар Нешић, Снежана Нешић.

 


Географски институт "Јован Цвијић" САНУ уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије, реализује пројекат "Дигитализација географских и историјских карата Србије".

Карте и планови спадају међу најређе дигитализовано културног наслеђа у Србији. Овај пројекат обухвата евидентирање, стручну обраду и дигитализацију картографске грађе коју чине: топографске, историјске, геофизичке, геолошке, геоморфолошке, климатолошке, хидролошке, етничке, геополитичке, планерске, карте насеља и становништва и остале тематске карте и атласи, које се чувају у Географском институту „Јован Цвијић“ САНУ. Географски институт располаже са преко 10.000 листова карата, насталих од средине 19. века до данас, на којима је приказан простор Србије, Балканског полуострва, централне и југоисточне Европе, укључујући и оригинале које је израдио наш чувен географ и академик Јован Цвијић.
Циљ пројекта је да се вредна картографска грађа која се налази у Географском институту дигитализује и учини доступном заинтересованим корисницима, домаћој и међународној научно-академској заједници из различитих дисциплина, као и запосленима у установама културе. Успостављање отвореног приступа картографској грађи омогућиће преузимање и коришћење дигитализованих карата, што ће допринети и очувању ове изузетно значајне културне баштине.

Фотографије: