АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ

У оквиру Географског института тренутно је у току реализација следећих пројеката:

 

 

 Евиденциони број пројекта: И2021
Пројектни циклус: 2021
Руководилац пројекта: Злата Вуксановић-Мацура

horizon europe

Евиденциони број пројекта: 101086488
Руководилац пројекта: др Соња Алвеш
Руководилац пројекта из Географског института „Јован Цвијић“ САНУ: др Злата Вуксановић-МацураЕвиденциони број пројекта: САНУ-МАНУ
Пројектни циклус: 2018-2020
Руководилац пројекта: академик Владо Матевски, Македонска академија наука и уметности
др Александра Терзић, Географски институт "Јован Цвијић" САНУ