АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ

У оквиру Географског института тренутно је у току реализација следећих пројеката:

 

 

 Евиденциони број пројекта: И2021
Пројектни циклус: 2021
Руководилац пројекта: Злата Вуксановић-Мацура

 

Евиденциони број пројекта: САНУ-МАНУ
Пројектни циклус: 2018-2020
Руководилац пројекта: академик Владо Матевски, Македонска академија наука и уметности
др Александра Терзић, Географски институт "Јован Цвијић" САНУ