Евиденциони број пројекта: ДС 15

Руководилац пројекта: др Валентина Николова

Координатор пројекта у Србији запослен у Географском институту „Јован Цвијић“ САНУ: др Ана М. Петровић

Време трајања: 1.7.2023. до 30.6.2025. године

Покровитељ у Србији: Програм међународне научне сарадње од значаја за Републику Србију –Програм за финансирање мултилатералне научне и технолошке сарадње у Дунавском региону Министарства науке, технолошког развоја и иновациjа Републике Србије

Носиоци пројекта: Рударско-геолошки универзитет „Св. Иван Рилски“ у Бугарској, Географски институт „Јован Цвијић” САНУ, Универзитет у Рену, Институт за истраживање глобалних промена Чешке академије наука

 

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ укључен је у пројекат „Геоморфолошка интерпретација податакa фотограметрије и ласерског скенирања у проучавању бујичних сливова“, који траје 48 месеци. Реализацију пројекта у Србији финансира Министарство науке, технолошког развоја и иновациjа Републике Србије.

Мултилатерални пројекат окупља 6 академских и истраживачких организација из Србије, Бугарске, Француске и Чешке републике. Пројекат се фокусира на анализу гранулације и оријентације наноса класичним и савременим методама коришћењем технологија беспилотних летелица (UAS – Unmanned Aerial System) и терестричког ласер скенирања (TLS) . Општи циљ пројекта је да подржи истраживање бујичних феномена мултисензорним методама и картирање хидро-геоморфолошких ризика бујичних поплава и блатно-камених токова у сливовима брдско-планинских подручја.

Фотографије: