Руководилац пројекта: др Марија Дробњаковић
Време трајања: 25.12.2023. до 25.12.2025. године
Покровитељи: Центар за промоцију науке (ЦПН) и Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије
Носиоци пројекта: Географски институт „Јован Цвијић” САНУ
Учесници ангажовани на пројекту: др Марија Дробњаковић, др Милена Панић, др Власта Кокотовић Каназир, др Милан Радовановић, др Жељко Бјељац

Партнери на пројекту: Душанка Селаковић - Центар за унапређење туристичке привреде ТЕРРА (Ужице); Александар Марковић - Планинарски клуб „Тара” (Бајина Башта); Малина Станојевић - Удружење жена „Сачувајмо село” (Прибој); Владо Додовић - Клуб „Арс Нова” (Ваљево); Биљана Радичевић - Центар за културу „Вук Караџић” (Лозница); Владимир Ивановић - Удружење Сеоски туризам Србије (Љиг).
 

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ носилац је двогодишњег пројекта STAY OR LEAVE - spotlight on migration intentions in the rural areas (RurSITU) (ОСТАТИ ИЛИ ОТИЋИ – идентификација миграторних намера становништва на руралним просторима). Пројекат је финансиран од стране Центар за промоцију науке и Министарствa науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије у оквиру Јавног позива за финансирање пројеката грађанских научних истраживања (ГНИ, 2023).

RurSITU пројекат је фокусиран на становнике руралних подручја, њихову мотивацију и намеру становништва да ту останu или их напусте. Истраживање подразумева испитивање узрочности између перцепције појединаца о руралним подручјима, локалних карактеристика и одлука о останку. У истраживање је укључено шест општина са територије Шумадије и Западне Србије, које карактеришу сличне природне и друштвене карактеристике.
Бенефити реализације пројекта ће бити видљиви кроз: оснаживање и одрживост руралних заједница, таргетирање изазова у циљу подстицања развоја руралних простора, промовисање позитивне слике о селу и ублажавања постојећих негативних процеса који их карактеришу. Такође, пројекат ће допринети обогаћивању научног опуса у домену руралних студија и студија о миграцијама у Србији.

RurSITU пројекат, у складу са пропозицијама Јавног позива ГНИ 2023, подразумева активно учешће грађана у свим фазама истраживања, са идејом да се допринесе видљивости позитивних аспеката живота у руралним подручјима.

https://www.cpn.edu.rs/javnipoziv-gni-2023/

https://nitra.gov.rs/cir/ministarstvo/vesti/urucena-priznana-projektima-gradanskih-naucnih-istrazivana

Фотографије:

 rursitu logo 1 v2 1