Евиденциони број пројекта: САНУ-МАНУ
Пројектни циклус: 2018-2020
Руководилац пројекта: академик Владо Матевски, Македонска академија наука и уметности
др Александра Терзић, Географски институт "Јован Цвијић" САНУ
Аутори пројекта: Биљана Петревска, Александра Терзић
Време трајања: јун 2018. до јун 2020. године
Носиоци пројекта: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ и Македонска академија наука и уметности
Учесници ангажовани на пројекту: Македонија: академик Владо Матевски (МАНУ), проф. др Билјана Петревска, проф др. Никола Димитров, проф. др Петар Намичев

Србија: академик Олга Хаџић, др Александра Терзић, др Злата Вуксановић-Мацура, др Марија Дробњаковић, др Марко Петровић, мр Марко Филиповић

 


Реализација пројекта међуинституционалне сарадње САНУ-МАНУ под називом „Процена предуслова за туристичке активности ретко насељени руралних простора: Компаративна студија између Македоније и Србије“ у реализацији Географског института "Јован Цвијић" САНУ и партнерских институција из Македоније - МАНУ, Факултет за туризам и пословну логистику "Гоце Делчев" Штип, Факултет за туризам и угоститељство, Универзитет Св. Климент Охридски - Битола, Институт за географију, Универзитет Св. Кирил и Методије

Фотографије: