Евиденциони број пројекта: САНУ-МАНУ
Пројектни циклус: 2018-2020
Руководилац пројекта: академик Владо Матевски, Македонска академија наука и уметности
др Александра Терзић, Географски институт "Јован Цвијић" САНУ
Аутори пројекта: Биљана Петревска, Александра Терзић
Време трајања: јун 2018. до јун 2020. године
Покровитељи: Македонска академија наука и уметности (МАНУ) и Српска академија наука и уметности (САНУ)
Носиоци пројекта: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ и Македонска академија наука и уметности
Учесници ангажовани на пројекту: Македонија: академик Владо Матевски (МАНУ), проф. др Билјана Петревска, проф др. Никола Димитров, проф. др Петар Намичев

Србија: академик Олга Хаџић, др Александра Терзић, др Злата Вуксановић-Мацура, др Марија Дробњаковић, др Марко Петровић, мр Марко Филиповић

 


Реализација пројекта међуинституционалне сарадње САНУ-МАНУ под називом „Процена предуслова за туристичке активности ретко насељени руралних простора: Компаративна студија између Македоније и Србије“ у реализацији Географског института "Јован Цвијић" САНУ и партнерских институција из Македоније - МАНУ, Факултет за туризам и пословну логистику "Гоце Делчев" Штип, Факултет за туризам и угоститељство, Универзитет Св. Климент Охридски - Битола, Институт за географију, Универзитет Св. Кирил и Методије

У оквиру пројекта објављена је научна монографија "Туризмот како перспектива за ретко населените рурални простори во Република Северна Македонија и во регионот на Јужна и Источна Србија" (Туризам као перспектива за ретко насељене руралне просторе у Републици Северној Македонији и региону Јужна и Источна Србија)

Издавач: Македонска академија наука и уметности
Уредници: Биљана Петревска и Александра Терзић

Аутори:
др Александра Терзић, виши научни сарадник, Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Београд, Србија
проф, др Биљана Петревска, редовни профоесор, Факултет за туризам и пословну логистику, Универзитет "Гоце Делчев" Штип, Северна Македонија
др Марија Дробњаковић, научни сарадник, Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Београд, Србија
проф. др Никола Димитров, редовни професор, Факултет за туризам и пословну логистику, Универзитет "Гоце Делчев" Штип, Северна Македонија
проф. др. Петар Намичев, ванредни професор, Институт за архитектуру и дизајн, Факултет природних и техичких наука, Универзитет "Гоце Делчев" Штип, Северна Македонија
др Злата Вуксановић-Мацура, виши научни сарадник, Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Београд, Србија
др Милован Миливојевић, научни сарадник, Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Београд, Србија

Рецензенти:
проф. др Иванка Несторска, редовни професор, Факултет за туризам и угоститељство - Охрид, Универзитет "Св, Климент Охридски", Битола, Сев. Македонија
проф. др Невена Ћурчић, редовни професор, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија

проф. др Марија Таковска, редовни професор, Економски институт - Скопље, Универзитет "Св. Кирил и Методије", Скопље, Сев. Македонија

Прилози: 7.1.2-фин-Студија-МАНУ-САНУ-Туризмот-_.pdf

Фотографије: