Милена Панић

др Милена Панић, научни сарадник

Научне области: просторно планирање, заштита животне средине, управљање отпадом

Биографија

ResearchGate