Назив догађаја: Стручна предавања из области руралног туризма
Датум одржавања: 24. 01. 2015. године
Место одржавања: Таванкут, Суботица, Галерија Прве колоније наиве у техници сламе, Србија
Организатори: Хрватско културно-просвјетно друштво "Матија Губец" и Галерија Прве колоније наиве у техници сламе
Предавачи: др Жељко Бјељац, др Марко Петровић, др Александра Терзић
Тема предавања: Туристичке манифестације у Војводини (др Жељко Бјељац)
Агротуризам на подручју Војводине (др Марко Петровић)
Аспекти културног туризма у руралним просторима Војводине (др Александра Терзић)
Програм предавања: POZIV TAVANKUT.pdfСтручна предавања у функцији едукације локалне заједнице, на тему сеоског туризма, културним аспектима туризма и туристичким манифестацијама у сеоским срединама одржали су сарадници Географског института "Јован Цвијић" САНУ, пред неколико десетина посетилаца из села Таванкут, као и са ширег подручја у оквирима општине Суботица.

Предавања из области Руралног туризма у функцији едукације локалне заједнице организована су од стране Хрватског културно-просвјетног друштва "Матија Губец" и Галерија Прве колоније наиве у техници сламе из Таванкута у сарадњи са Географским институтом "Јован Цвијић" САНУ из Београда.