Назив догађаја: Представљање штампаних издања и изложбе Географског института „Јован Цвијић“ САНУ (2019)
Датум одржавања: 18.04.2019. године
Место одржавања: Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања, Србија
Организатори: Центар за научноистраживачки рад Српске академије наука и уметности у Крагујевцу и Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи-Универзитет у Крагујевцу
Програм промоције: Agenda Vrnjacka Banja-PDF.pdfУ четвртак, 18. априла 2019. године сарадници Географског института „Јован Цвијић“ САНУ учествовали су у обележавању Дана Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи и том приликом представили одабрана штампана издања и изложбу Института.

На промоцији наших издања, о часопису Зборник радова Географског института „Јован Цвијић“ САНУ , као и о нашем институту говорио је др Марко Петровић. Капиталну монографију „Географијa Србије“ представио је др Марко Урошев, а о едицији Лексикони националних паркова Србије и публикацији „Из бележница Јована Цвијића-прикази и тумачења“ говорила је др Ана Милановић Пешић. Посебна издања нашег института из области туризма (монографије „Еколошки туризам у заштићеним објектима природе у Банату“, „Туристичке манифестације у Србији“, „Перспективе развоја културне руте „Тврђаве на Дунаву““ и „Туризам Вршачких планина“) представила је др Јована Бранков. Изложбу „Бранислав Којић: простор у селу, село у простору“ презентовала је др Злата Вуксановић-Мацура.

Учесници: др Марко Петровић, др Марко Урошев, др Ана Милановић Пешић, др Јована Бранков и др Злата Вуксановић-Мацура

Фотографије: