Поштоване колеге,

Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету посебног издања часописа Зборник радова Географског института „Јован Цвијић“ САНУ (Web of Science IF:1.2 и Scopus: Q2) посвећеном обележавању 100-годишњице одржавања Првог конгреса словенских географа и етнографа.

Први Конгрес словенских географа и етнографа одржао се у Прагу од 04. до 08. јуна 1924. под покровитељством Томаша Масарика, председника Чехословачке Републике. Због своје међународне репутације, академик Јован Цвијић је изабран за првог, почасног председника Конгреса. На првом сусрету, постављени су циљеви географских и етнографских истраживања. Стога, рад словенских географа је настављен и након Цвијићеве смрти, одржавањем Конгреса у Пољској (1927), Краљевини Југославији (1930) и Краљевини Бугарској (1936). Осим аутора из словенских земаља, својим присуством, рад су подржали и истраживачи из других земаља (Велика Британија, Француска, Италија, САД и др.). Међутим, након Другог светског рата, са променом друштвено-политичких прилика, престала је организација ове традиционалне свесловенске научне манифестације. Стога, имајући у виду научни допринос ових скупова, донета је одлука о иницирању посебног издања.

Ово посебно издање има за циљ прикупљање високо квалитетних радова, а као могуће тематске целине (које нису искључиве) предлажемо следеће:

  • Савремени природни процеси и њихов значај за становништво (климатске промене, савремена достигнућа у борби против поплава, бујица, клизишта, земљотреса, шумских пожара и др.);
  • Географија становништва (регионална густина насељености, миграције, дијаспора, структура по старости, полу, вероисповести, образовању, антропогеографска истраживања);
  • Економске перспективе развоја и њихов утицај на становништво (природни ресурси, укључујући и производњу хране и воде, тржишта, инфраструктура);
  • Геополитичка питања и њихов утицај на становништво (кризна жаришта, међународни односи, стратегије развоја, прогностички модели);
  • Културна сарадња и туристичка афирмација (културно-историјско наслеђе, валоризација).

На основу свега наведеног, уважавајући чињеницу да овај јубилеј треба обележити на адекватан начин, одлучили смо се да упутимо позив свим заинтересованим ауторима (географи, антропогеографи, историчари, социолози, економисти, етнографи, итд.), као и истраживачима из других сродних друштвено-хуманистичких и природно-математичких наука (дисциплина).

Уводни рад посвећен овој тематици са акцентом на ретроспективу претходних конгреса, можете погледати на званичном сајту часописа.

Аутори треба да користе овај шаблон приликом припреме њихових рукописа. Припрема радова је истоветна упутству за ауторе које се користи за редовне свеске Зборника радова Географског института „Јован Цвијић“ САНУ. Радове на енглеском језику (MS Word in .docx format) треба доставити уређивачком одбору путем следећег мејла: .

Рок за достављање радова је 01. октобар 2024.

Напомињемо да радови који се искључиво односе на дневно-политичка и друштвена дешавања, неће бити узимани у разматрање.

Гостујући уредници посебног издања Зборника радова Географског института „Јован Цвијић“ САНУ:

др Стефан Денда
Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд, Србија

др Гаел Халер
CNRS UMR Géographie-Cités, Париз, Француска

 

Претходни зборници радова

Sborník I sjezdu slovanských geografů a ethnografů v Praze 1924 [Зборник радова I конгреса словенских географа и етнографа у Прагу 1924.]

Pamiętnik II Zjazdu Słowiańskich Geografów i Etnografów odbytego w Polsce w roku 1927 (Tom I) [Зборник радова II конгреса словенских географа и етнографа у Пољској 1927. (Том 1)]

Pamiętnik II Zjazdu Słowiańskich Geografów i Etnografów odbytego w Polsce w roku 1927 (Tom II) [Зборник радова II конгреса словенских географа и етнографа у Пољској 1927. (Том 2)]

Зборник радова: III конгреса словенских географа и етнографа у Краљевини Југославији 1930

Сборник на IV конгрес на славянските географи и етнографи в София - 1936 [Зборник радова IV конгреса словенских географа и етнографа у Софији - 1936]

 

Датум објаве: 20.10.2023. године
Извор: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд, Србија

Фотографије: