Александра Жаја

др Александра Жаја, научни сарадник

Научне области: примењена географија, просторно планирање, урбана и рурална географија

Биографија

ResearchGate