Жељко Бјељац

др Жељко Бјељац, научни саветник, руководилац одељења

Организација: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

Научне области: друштвена географија, антропогеографија, туристичка географија, историјска географија, географија становништва

Биографија

ResearchGate