Стефана Бабовић

др Стефана Бабовић, научни сарадник

Организација: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

Научне области: друштвена географија, социо-економска истраживања,ерозија земљишта, заштита земљишних и водних ресурса

Биографија

ResearchGate