Стефан Денда

мср Стефан Денда, истраживач-сарадник

Организација: Географски институт "Јован Цвијић", САНУ

Научне области: Друштвена географија, туристичка географија, посебни облици туризма, животни стандард становништва

Биографија

ResearchGate