Драгана Милијашевић

др Драгана Милијашевић Јоксимовић, научни сарадник

Организација: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

Научне области: географија, физичка географија, хидрологија

Биографија