Нина Б. Ћурчић

др Нина Б. Ћурчић, научни сарадник

Организација: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

Научне области: биогеографија, екологија, заштита животне средине

Биографија