Марија Дробњаковић

др Марија Дробњаковић, научни сарадник, руководилац одељења

Организација: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

Научне области: просторно планирање, урбана и рурална географија, планирање развоја руралног простора

Биографија

ResearchGate