Драгана Миљановић

др Драгана Миљановић, истраживач-сарадник

Организација: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

Научне области: заштита животне средине, екологија

Биографија

ResearchGate