Тамара Јојић Главоњић

мр Тамара Јојић Главоњић, истраживач-сарадник

Организација: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

Научне области: заштита животне средине, просторно планирање

Биографија

ResearchGate