Дуња Демировић

др Дуња Демировић, научни сарадник, руководилац одељења

Научне области: Друштвена географија, туризам, ГИС

Биографија

ResearchGate