• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

Евиденциони број семинара: 658
Информација о акредитацији: Завод за унапређење образовања и васпитања
Датум одржавања: 1.1.2012. до 20.12.2014. године
Место одржавања: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Београд, Србија
Организатори: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ
Руководилац семинара: Марко В. Милошевић и Милан Радовановић
Програм семинара: akreditovani_seminar_koridori_srbije.pdf

 

У периоду од 2012. до 2014. године Географски институт "Јован Цвијић" САНУ организовао је програм стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2012/2013. и 2013/2014. годину под називом "Коридори Србије".

Програм стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2012/2013. и 2013/2014. годину, aкредитован је од стане Завода за унапређење образовања и васпитања. Налази се у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2012/2013. и 2013/2014. годину.
Циљна група: професори географије, професори историје, професори разредне наставе
Трајање семинара: 16 часова – 2 дана

Пријава за семинар треба да садржи име и презиме, матични број, назив школе у којој сте запослени, адресу школе, контакт телефон (Ваш лични или телефон школе), e-mail, као и термин за који се пријављујете.

Тематика семинара: Међународни и национални коридори су носиоци савремених друштвено-економских, политичких (интеграцијских), демографских, културних и процеса у животној средини на простору Србије. Ови процеси се данас одвијају у простору који има линеарно, а не планарно својство. То је утицало на превазилажење концепта државе и националних граница као носилаца друштвено-економских процеса. Ови процеси су данас одређени квалитетом везе у систему савремених геоекономских, геополитичких, геоеколошких и геодемографских односа с локалним и регионалним структурама без државе као посредника. То је условило структуирање простора као мреже а главни носиоци процеса умрежавања простора су градови и мултимодуларни коридори.

Контакт особа: Милена Панић
телефон: 011/2636-594; факс: 011/2637-597; моб. тел.: 064/197-2993
е-пошта: