• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...Евиденциони број пројекта: 47007 ИИИ
Пројектни циклус: 2011–2019
Руководилац пројекта: Др Милан Радовановић
Аутори пројекта: Др Милан Радовановић
Време трајања: 01.01.2011. до 30.01.2020. године
Покровитељи: Република Србија, Министарство за науку и технолошки развој
Носиоци пројекта: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

 


Пројекат Географија Србије је интердисциплинарни научно-истраживачки пројекат комплексног типа, који обухвата истраживања на целокупној територији Републике Србије, из више научних дисциплина превасходно из области гео-наука и сродних наука.

Научна истраживања подразумевају кабинетски и теренски рад научних радника и истраживача из Института и спољних сарадника, организацију публиковање резултата истраживања у међународним и домаћим научним часописима, монографским делима и конференцијама. Поред тога, у оквиру овог пројекта организују се стручна предавања, семинари и саветовања за различите категорије корисника.

Фотографије: