• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

 

Марко Урошев

др Марко Урошев, научни сарадник

Научне области: хидрологија, стохастичка хидрологија, моделовање отицаја са слива

Биографија

ResearchGate

Одабране референце

1. Urošev, M, Dolinaj, D, Leščešen, I. (2016). Hydrological droughts in the Južna Morava river basin (Serbia). Geographica Pannonica 20(4), р. 197-207. DOI: 10.18421/GP20.04-02, ISSN 0354-8724

2. Urošev, M., Dolinaj, D., & Štrbac, D. (2016). At–site hydrological drought analysis: case study of Velika Morava River at Ljubičevski most (Serbia). Journal of the Geographical Institute "Jovan Cvijić" SASA, 66(2), 203-220. DOI 10.2298/IJGI1602203U, ISSN 0350-7599

3. Urošev, M., Leščešen, I., Štrbac, D., Dolinaj, D (2016). Extreme hydrological situations on Danube River - Case study Bezdan hydrological station (Serbia). In S. Erpicum et al. (Eds.), Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change: Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress (Liege, Belgium, 27-29 July 2016) (pp.771-778). London, UK: Taylor & Francis Group. ISBN: 978-1-138-02977-4

4. Kovačević-Majkić, J., & Urošev, M., (2014). Trends of mean annual and seasonal discharges of rivers in Serbia. Journal of the Geographical Institute "Jovan Cvijić" SASA, 64(2), 143-160. DOI: 10.2298/IJGI1402143K, ISSN 0350-7599

5. Kovačević-Majkić, Ј., Urošev, М., Štrbac, D., Мilanović Pešić, А. (2013): Torrential floods prevention possibilities – case study of the Skrapež River watershed (Western Serbia). In: Raskovic, B., Mrdja, S. (Eds.), Natural Disasters: Prevention, Risk Factors and Management. New York: Nova Science Publishers, Inc. ISBN: 978-1-62257-676-0

6. Panić, M., Urošev, M., Milanović Pešić, A., Brankov, J., & Bjeljac, Ž. (2013). Small hydropower plants in Serbia: Hydropower potential, current state and perspectives. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 23, 341-349. ISSN 1364-0321, DOI:10.1016/j.rser.2013.03.016

7. Урошев, М., Милановић Пешић, А., Ковачевић-Мајкић, Ј. (2013). Биогенная нагрузка Дуная и ее основных притоков в Сербии. В С.В. Соболь (отв.ред.) Труды конгресса международного научно-промышленного форума “Великие реки 2013”. Том 1. (стр. 48-52). Н. Новгород: ННГАСУ. ISBN 978-5-87941-941-2.

8. Gavrilović Lj., Milanović Pešić A., & Urošev M. (2012). A hydrological analyses of the greatest floods in Serbia in the 1960-2010 period. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 7(4), 107-116. ISSN 1842 – 4090

9. Урошев, М. (2007). Прорачуни унутаргодишње расподеле отицаја и минималних протицаја Великог Рзава за потребе регионалног водоводног система “Рзав”. Гласник Српског географског друштва, 87(2), 41-50. DOI:10.2298/GSGD0702041U, ISSN 0350–3593

10. Урошев, М. (2007). Слив Голијске Моравице – хидролошка анализа. Београд: Географски институт “Јован Цвијић” САНУ. ISBN 978–86–80029–39–9.