• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

 

Дејана Јаковљевић

др Дејана Јаковљевић, научни сарадник

Научне области: хидрологија, заштита вода, заштита природне средине

Биографија

Одабране референце

1. Radovanović, M. M, Vyklyk, Y., Stevančević, M. T., Milenković, M. Đ., Jakovljević, D. M., Petrović, M. D., Malinović-Milićević, S. B., Vuković, N., Vujko, A. Đ., Yamashkin, A., Sydor, P., Vuković, D. B., Škoda, M. Forest fires in Portugal – Case study, 18 June, 2017, Thermal Science, https://doi.org/10.2298/TSCI180803251R

2. Vyklyk, Y., Radovanović, M., Stanojević, G., Milovanović, B., Leko, T., Milenković, M., Petrović, M., Yamashkin A. A., Milanović Pešić, A., Jakovljević, D., Malinović Milićević, S. (2018). Hurricane genesis modelling based on the relationship between solar activity and hurricanes II, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 180, 159–164. http://dx.doi.org/10.1016/j.jastp.2017.09.008

3. Verbitskaya, N., Vuković, D., Mehrentsev, A., Jakovljević, D., Vujko, A. (2018) Cube Online Analytical Model (COLAM) in the river shipping logistic forecasting. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić" SASA, 68(2), 297–304. https://doi.org/10.2298/IJGI1802297V

4. Vyklyk, Y., Radovanović, M., Milovanović, B., Leko, T., Milenković, M., Milanović Pešić, A., Jakovljević, D. (2017). Hurricane genesis modelling based on the relationship between solar activity and hurricanes, Natural Hazards, 85, 1043–1062. https://doi.org/10.1007/s11069-016-2620-6
5. Pavić, D., Jakovljević, D., Krajić, A. (2016). Local Reactions Concerning Serbia's Obedska Bara Nature Reserve, Polish Journal of Environmental studies, 25(1), 273–282. https://doi.org/10.15244/pjoes/60501

6. Walker, D., Jakovljević, D., Savić, D., Radovanović, M. (2015). Multi-criterion water quality analysis of the Danube River in Serbia: A visualisation approach. Water Research, 79, 158 – 172. http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2015.03.020

7. Jakovljević, D., Lozanov-Crvenković, Z. (2015). Water quality changes after Kraljevo earthquake in 2010. Natural Hazards 79(3), 2033–2053. https://doi.org/10.1007/s11069-015-1943-z

8. Radovanović, M. M., Vyklyuk, Y., Malinović-Milićević, S. B., Jakovljević, D. M., Pecelj, M. R. (2015). Modelling of forest fires time evolution in the USA on the basis of long term variations and dynamics of the temperature of the solar wind protons, Thermal Science, 19(2), S437-S444. https://doi.org/10.2298/TSCI141103150R

9. Јаkоvljеvić, D. (2012). Serbian and Canadian Water Quality Index of Danube River in Serbia in 2010. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić" SASA, 62(3), 1–18. https://doi.org/10.2298/IJGI1203001J

10. Урошев, М., Ковачевић-Мајкић, Ј., Штрбац, Д., Милановић Пешић, А., Милијашевић, Д., Јаковљевић, Д., Петровић, А. (2017). Воде Србије. У М. Радовановић (Ур.), Географија Србије, (стр. 160–235), Посебна издања, 91. Београд: Географски институт „Јован Цвијић‟ САНУ.