Велико нам је задовољство да Вас обавестимо да Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ организује изложбу и научну конференцију под називом „Бранислав Којић - простор у селу, село у простору“, уз подршку Министарства културе и информисања и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Изложба ће се одржати од 5. до 31. октобра 2017. године у Галерији науке и технике САНУ, Ђуре Јакшића бр. 2. Свечано отварање изложбе је у четвртак, 5. октобра 2017. године, у 18 часова.

Аутори изложбе су др Злата Вуксановић-Мацура, др Марија Дробњаковић, MSc Јована Тодорић и MSc Александра Спалевић. Намера аутора изложбе је да осветле научноистраживачко и стручно деловање академика Бранислава Којића, који је савременој научној јавности више познат по архитектонским пројектантским достигнућима, док је у сенци остао његов утицај на истраживања у домену села и руралних простора. На изложби ће, цртежима, скицама и фотографијама које је израдио архитекта Бранислав Којић током својих теренских и научних истраживања у селима Србије, бити приказан његов „лични наратив“ у домену народног неимарства и просторног уређења
села. Изложбу чине две главне тематске целине о раду академика Бранислава Којића. Прва обухвата његов рад на пољу народног градитељства. Друга целина приказује његово стваралаштво у домену уређења и планирања села. Изложбени експонати су панои са цртежима, скицама и фотографијама објеката народног градитељства, које је академик Којић израдио током својих теренских истраживања у Шумадији, Војводини, Поморављу, Црној Гори, на Косову, у Словенији и другим крајевима Србије и бивше Југославије, затим панои са цртежима, плановима и студијама развоја и уређења села у Србији, и макета аутентичног народног градитељства. Организацију и реализацију изложбе су подржали Галерија науке и технике САНУ, Музеј науке и технике у Београду, Музеј града Београда, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Етнографски музеј у Београду, Народна библиотека Србије, Библиотека Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, Библиотека САНУ и Архив Југославије.

Датум објаве: 10,09,2017, године
Извор: ГИ "Јован Цвијјић" САНУ, ГИ "Јован Цвијић" САНУ, Београд, Србија

Фотографије: