Апликацију за пријем Србије у Међународну унију за геодезију и геофизику (IUGG) као придруженог члана поднео је Географски институт "Јован Цвијић" САНУ. Извршни одбор уније (IUGG) поздравио је ову номинацију и она је представљена испред надлежног скупа придружених тела у регуларном статусу на гласање путем преписке. Након гласања, предлог за пријем је прихваћен на основу 32 гласова (од укупно 43 важећих гласова) чланица, без иједног гласа против. Према статуту Уније и подзаконских аката, чланство Србије је привремено до званичног одобравања на основу гласања од стране Већа Међународне уније за геодезију и геофизику. Том приликом делегирани су нови службеници Националног одбора за геодезију и геофизику Србије: Александра Нина (председник и дописник ИАГА), Ана Милановић Пешић (генерални секретар и дописник ИАХС-а), Олег Одаловић (дописник ИАГ-а), и Милан Радовановић (дописник ИАМАС-а).

Прилог: IUGGej1804.pdf

Датум објаве: 02.04.2018. године
Извор: Међународна унија за геодезију и геофизику, , Потсдам, Немачка