Учешће на научним скуповима

мр Марко Урошев

15-м Международном научно-промышленном форуме «Великие реки-2013 (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)», Нижњи Новгород, Русија

Саопштење: “Биогенная нагрузка Дуная и ее основных притоков в Сербии” (Пронос нутријената (азота и фосфора) на Дунаву и његовим главним притокама у Србији) – пленарнa седница

15–18. 5. 2013. године

За време конференције дат интервју за Российскую Газету: http://www.rg.ru/2013/05/17/reg-pfo/marko-anons.html

Фотографије са конференције

др Милан Радовановић

International Conference “Environmental management: Tradition and Innovation“, Москва (Ломоносов), Русија

Саопштење: “Management of thenatural resources and the possibility of improving prevention on the basis of new scientific knowledge“

23–24. 11. 2012. године

др Милан Радовановић, др Милован Пецељ

International Scientific Conference “Forestry Science and Practice for the Purpose of Sustainable Development of Forestry“, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина

Саопштење: “The Heliocentric Hypothesis on the Origin of Forest Fires“

1–4. 11. 2012. године

др Милан Радовановић

Regional Responses to Global Environmental Change in Northeastern and Central Asia, Иркутск, Русија

Саопштење: “The Basic Assumptions of the Heliocentric Climate Model“ („Основне поставке хелиоцентричног климатског модела“) – пленарно излагање

17–20. 9. 2012. године

Фотографије са конференције

др Мирчета Вемић и Сузана Ловић

15th International Conference of Historical Geographers, Праг, Чешка

Саопштење: ”Old Serbia (Kosovo, Metohija and Adjacent Areas) on the European maps from 1513 to 1918” („Стара Србија (Косово, Метохија и суседне области) на европским картама из 1513 до 1918“)

6–10. 8. 2012. године

Фотографије са конференције

мр Ана Милановић, мр Јована Бранков

European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems, EUREGEO, Болоња, Италија

Саопштење: “River water quality and protection in zone of Corridor X in Serbia“ („Квалитет и заштита вода у зони Коридора 10 у Србији“)

12–15. 6. 2012. године

мр Драгана Милијашевић

European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems, EUREGEO, Болоња, Италија

Саопштење: “Preservation and protection of geoheritage in Serbia“ („Очување и заштита геонаслеђа у Србији“)

12–15. 6. 2012. године

др Милан Радовановић

International Conference “Natural Hazards - Lessons from the past, prevention and prediction”, Нови Сад, Србија

Саопштење: “Astrophysical hypothesis of forest fires with special regards on Baikal Lake region” („Астрофизичка хипотеза о шумским пожарима, са посебним освртом на област Бајкалског језера“)

5. 5. 2012. године

 

др Милан Радовановић

Baikal - the world treasure, International UNESCO Conference, Париз, Француска

Саопштење: “Astrophysical hypothesis of forest fires with special regards on Baikal Lake region” („Астрофизичка хипотеза о шумским пожарима, са посебним освртом на област Бајкалског језера“)

24. 04. 2012. године

Фотографије са конференције

мср Јелена Стојилковић

Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе, научни скуп са међународним учешћем, Копаоник, Србија

Саопштење: „Утицај ниског фертилитета на старење становништва Србије“

8–10.12.2011. године